Datové sítě

Správně navržená a realizovaná datová síť je opravdovou páteří každé firmy. Splnění vysokých nároků na přenos dat, hlasu i obrazu jsou v dnešních moderních sítích již běžným standardem. Podle typu přenosového média mluvíme o metalických, optických a bezdrátových sítích.
Naše komplexní řešení výstavby datové sítě obsahuje:
Počáteční analýzu stávajícího stavu a zjištění potřeb zákazníka
Návrh optimálního řešení
Vlastní realizaci strukturované kabeláže, nebo bezdrátové sítě
Měření a certifikaci sítě včetně vytvoření dokumentace a certifikačních protokolů
Aktivní prvek počítačové sítě je zařízení, které vzájemně propojuje všechny komponenty počítačové sítě uvnitř budovy, či areálu, jako jsou servery, datová úložiště, počítače, tiskárny, IP telefony apod.
Velmi zjednodušeně lze říci, že aktivní prvky zajišťují logiku posílání dat z jednoho místa do druhého co největší rychlostí a co nejefektivnějším způsobem. Obecně každý kabel musí končit v nějakém aktivním prvku.
Komunikace probíhá buď po metalickém, nebo optickém vedení. Dle technologie přenosu dat a typu přenosového média je definována maximální vzdálenost pro vzájemné propojení těchto zařízení a jejich nasazení v počítačových sítích.

Metalické

Optické

Bezdrátové

Aktivní síťové prvky

Kontrola stávajícího stavu

Servis

Kamerové a zabezpečovací systémy

IP Kamery

CRT Kamery

NVR úložiště

EZS

Kopletní rozvody

Záruční i pozáruční servis

V dnešní době je bezpečnost a ochrana majetku velice důležitá. Kamerové zabezpečovací systémy jsou jednoduchým nástrojem, kterým můžete svůj majetek ochránit a sledovat.
Nahrávka z kamerového systému pak může velmi výrazně pomoci policii dopadnout pachatele trestné činnosti, nebo odhalit a usvědčit nepoctivé zaměstnance.
Velká výhoda kamerového systému je, že se stará “sám o sebe”. Při obvyklé činnosti není zapotřebí žádná obsluha a tím nevznikají žádné dodatečné náklady. Kamery můžete snadno sledovat přes počítačovou síť a vzdáleně přes internet na chytrém telefonu, počítači nebo tabletu.
Přístup do systému je zabezpečen proti neoprávněnému použití a to jak přes internet tak lokálně. Kamerové systémy mohou při detekci pohybu v nastavené detekční zóně spustit alarm (poslat e-mail, sms, sirénu atd).

Chytrá domácnost

K nejvíce skloňovaným pojmům poslední doby patří bezesporu pojem „chytrá domácnost“ nebo smart home. Víte, co se pod tímto označením vlastně skrývá?
Ať se jedná o dům nebo byt, domácnost si dokáže řídit jednotlivé činnosti sama téměř bez vašeho zásahu. K tomu, aby vše bez problémů fungovalo, potřebujete takové přístroje, které jsou mezi sebou propojeny, dokážou spolu navzájem komunikovat a synchronizovaně pracovat. O vydání počátečního pokynu k zahájení činnosti a následnou kontrolu všech probíhajících procesů se stará centrální řídicí jednotka, jež má dokonalý přehled o všem, co se v domácnosti děje.

Ovládání osvětlení

Ovládání audia

Nežádoucí unik vody

Kouřové a plynové detektory

Pohybové senzory

A to vše přes mobil, či chytrý reproduktor

Protipožární ucpávky a těsnění

Protipožární ucpávky a těsnění

Prostupy a spáry vytvořené během výstavby budovy pro jednotlivé instalace vyžadují použití protipožárních ucpávek a těsnění, které zajišťují původní požární odolnost konstrukcí před jejich narušením. Zajišťujeme certifikovaná řešení a specifikace materiálů pro zajištění prostupů a spár v požárně odolných stropech a stěnách. Dodávané protipožární materiály pomáhají zabránit šíření ohně, kouře a toxických plynů, a tím minimalizovat ztráty na lidských životech a škody na majetku.

Tepelná čerpadla

Princip tepelného čerpadla lze přirovnat k principu chladničky, která odebírá teplo potravinám a tímto odebraným teplem v podstatě vytápí místnost, kde je umístěna

V případě tepelného čerpadla se teplo získává z okolního prostředí, kde je ho na rozdíl od potravin v ledničce neomezené množství

Tepelná čerpadla značky IVT

Projekt

Realizace

Servis

Dotace